Taller | 2.0: Què, com i perquè apostar per l'empresa 2.0?

Quins són els continguts del taller?

Les eines de la Web 2.0 (blogs, wikis, xarxes socials (Facebook, MySpace), YouTube, veu per IP (Skype), missatges instantanis (Twitter),...), totes 'online' i gratuïtes, permeten potenciar l'intercanvi de coneixement i informació entre els treballadors de l'empresa, els proveïdors, i els clients.

L'empresa 2.0 és aquella que utilitza aquestes eines per agilitzar els processos, millorar la productivitat, fer més horitzontal la relació interna i externa -clients i proveïdors-, i afegir valor per ser més competitius en un món global. Exemples d'empreses 2.0 les trobem des de grans multinacionals com Procter&Gamble o Microsoft, passant per Google, fins a Pimes locals que poden arribar a internacionalitzarse amb costos molt baixos.

El taller donarà una visió de l'evolució d'internet fins al concepte 2.0, un aprofundiment en el concepte Web 2.0 i les seves aplicacions, l'aplicació d'aquest concepte a la realitat de les empreses, i la capacitat que ofereix per crear xarxes col·laboratives.