Sergio Cortés
www.sergiocortes.es

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Madrid, va acabar de completar els seus estudis a l'École Nationale des Ponts et Chausées de Paris (2000), per a posteriorment titular-se com MBA l'any 2005.

La seva carrera professional va començar dins la multinacional francesa Bureau Veritas, líder en el sector de la certificació, auditoria i control tècnic, arribant a ser Director de Producció a Catalunya per la línia de negoci Building&Facilities. Després es va incorporar com Director de Desenvolupament i Serveis al grup immobiliari PAI, on ha liderat projectes de desenvolupament estratègic per la companyia en diverses àrees.

Actualment, col·labora com ponent en diversos mòduls de màsters i postgraus a ESADE, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'IDEC (Pompeu i Fabra), al mateix temps que desenvolupa la seva funció com Gerent i Consultor Sènior en les especialitats d'organització, estratègia i comunicació corporativa.

Així mateix és expert en aplicació de noves tecnologies i entorns 2.0, participa en la Junta de l'Espai Vicens Vives (ESADE Alumni), i és President i fundador de la Fundació OpenCat.